Nakaz zapłaty i wyrok uznający

Czy są sposoby, aby umorzyć długi? Jak wygrać z prawomocnym orzeczeniem sądowym? Kiedy dług się przedawni, a kiedy postępowanie windykacyjne będzie niemożliwe do wykonania?   Jak dłużnik może uniknąć spłaty długów, a jak postępuje wierzyciel aby dług się nie przedawnił?   Jeżeli Sąd uzna powództwo za zasadne lub wyda wyrok nakazowy bądź orzeknie nakaz zapłaty, … Czytaj dalej Nakaz zapłaty i wyrok uznający