Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Nakaz zapłaty i wyrok uznający

3 marca 2018

Czy są sposoby, aby umorzyć długi? Jak wygrać z prawomocnym orzeczeniem sądowym? Kiedy dług się przedawni, a kiedy postępowanie windykacyjne będzie niemożliwe do wykonania?

 

Jak dłużnik może uniknąć spłaty długów, a jak postępuje wierzyciel aby dług się nie przedawnił?

 

prawo infoliniaJeżeli Sąd uzna powództwo za zasadne lub wyda wyrok nakazowy bądź orzeknie nakaz zapłaty, to dłużnik ma problem. Jednak wszystko ma swój początek.

 

Gdy nie spłacasz długu (rzeczywistego lub rzekomego) wierzyciel ma prawo złożyć pozew do Sądu, aby uzyskać orzeczenie (np. wyrok uznający powództwo lub nakaz zapłaty). Uznanie roszczenia przez pozwanego, bezpośrednie lub przez milczenie (w myśl zasady „qui tacet, consentire videtur„), bądź brak właściwej postępowania (zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego i zasadą „Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat„) oznacza, że podmiot podający się za naszego wierzyciela, choćby nie miał racji uzyska satysfakcjonujący go wyrok.

 

Kolejnym krokiem wierzyciela jest wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, którą wysyła do Komornika i następuje egzekucja komornicza. Egzekucja komornicza może trwać przez lat 10 lub dłużej, jeśli chociaż w minimalnej części będzie skuteczna. Jeżeli będzie nieskuteczna to po 10 latach od wydania prawomocnego orzeczenia przedawnia się możliwość egzekwowania długu, ale.. No właśnie, wszystko zależy od zachowania się dłużnika!

 

Szczegółowe porady dotyczące niniejszego zagadnienia udziela autor niniejszego artykułu, tj. doświadczony prawnik w sprawach z zakresu prawa cywilno-gospodarczego i postępowania egzekucyjnego w postępowaniu cywilnym oraz administracyjnym na infolinii prawnej tel. 703603009 (infolinia czynna od godz. 7:00 do godz. 24:00).

 

Co do zasady roszczenia (długi) się przedawniają po upływie lat 10 (jest wile wyjątków). Roszczenia firm (np. banku, spółdzielni mieszkaniowej lub telefonii) przedawniają się po upływie 3 lat od chwili wymagalności.

 

I tu powstaje pytanie, czym jest wymagalność zobowiązania? Wikipedia,to określa jako „Zobowiązanie wymagalnezobowiązanie, którego termin płatności minął, a które nie zostało przedawnione lub umorzone„. Chociaż obowiązujące normy prawne określają wymagalność zobowiązań to jednak różnice interpretacyjne są spore (nic dziwnego, choćby z uwagi na art. 455 lub 498 kc.), na co wskazuje: google.

 

e-sąd infolinia

 

Każdy przypadek jest inny i dla przykładu posłużymy się „pożyczką”, którą określa art. 723 kodeks cywilny, „Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, biorący pożyczkę jest obowiązany do jej zwrotu w terminie sześciu tygodni po wypowiedzeniu jej przez dającego pożyczkę” (odsetki to art. 481 kc).

 

 

Powyższe wskazuje na stopień skomplikowania naszych przepisów prawnych, a przecież w praktyce termin wymagalności ma zasadnicze znaczeni dla przedawnienia roszczeń. Jeżeli wierzyciel złoży do Sądu pozew o zapłatę choćby o 1 dzień później niż ustawa wskazuje to dłużnik podnosząc zarzut przedawnienia nie będzie zobowiązany orzeczeniem sądowym do zapłaty rzeczywistego długu (chyba że… o czym będzie w dalszej części). Ogólna zasada wskazuje na przedawnienie po 10 latach (są realne projekty prawne które mają skrócić terminy przedawnień do 6 lat), jednak w przypadku przedsiębiorców (np. bank, spółdzielnie mieszkaniowe, telewizje kablowe..) mają tylko 3 lata aby pozwać nas – od chwili wymagalności zobowiązania! Należy pamiętać, że przedawnienie roszczeń nie następuje z urzędu a na zarzut co oznacza, że pozwany musi osobiście lub w piśmie procesowym podnieść zarzut przedawnienia (tu też jest projekt Ministerstwa Sprawiedliwości aby przedawnienie było uwzględniane przez Sąd z urzędu).

 

Potrzebujesz praktycznych porad prawnych?

Zadzwoń na infolinię Kancelarii Prawnej i uzyskaj szczegółowe informacje o upadłości konsumenckiej (lub zamów gotowe wzory wraz z instrukcją)

tel. 703603009

 

Prawnicy naszej Kancelarii Prawnej (usługi online oraz w Kancelarii w Katowicach, Gliwicach i w Warszawie – kancelaria@prawnik-infolinia.pl) wielokrotnie wygrywali procesy z firmami skupującymi długi, które pozywali za wierzytelności nieistniejące, przedawnione lub wskazywali adres doręczenia nakazu zapłaty, pod którym dłużnik już nie mieszkał.

 

Jednak problem pojawia się, gdy wystraszony dłużnik w dobrej wierze dzwonił do firmy windykacyjnej lub bezpośrednio do wierzyciela aby „dogadać” się co do spłaty długu. Dlaczego?

 

Zazwyczaj dług dotyczy zobowiązania względem przedsiębiorcy, np. banku, firmy kredytowej lub usług telekomunikacyjnych (przedawnienie po 3 latach). Dłużnik nie zna przepisów obowiązującego prawa i wystraszony listem z windykacji oraz zachęcony reklamą o możliwości „dogadania się” wierzycielem (najczęściej firmą skupującą długi za grosze – bo są niemożliwe do wyegzekwowania) podpisuje ugodę. W rzeczywistości ta niby fajna ugoda, np. wniosek do zawezwania do próby ugodowej jest przyznaniem się do posiadania długu. Niestety podpisanie takiego pisma jest równoznaczne z uznaniem roszczenia i przerywa bieg przedawnienia!!! Podobnie jak podpisanie salda stanu rzekomego „naszego stanu” np. nadpłaty bądź zadłużenia!

 

Jakiekolwiek uznanie bądź przyznanie się do możliwości posiadania zadłużenia (uznanie długu) jest równoznaczne z przerwaniem terminów przedawnienia (podobnie jak skuteczna egzekucja komornicza lub skarbowa przerywa bieg przedawnienia możliwości egzekwowania długu).

Firmy windykacyjne (tzw. fundusze restrukturyzacyjne), które kupują w pakietach (rekordy, tj. 1000 długów za 10 000 zł o wartości 1 000 000 zł) są wstanie zrobić wszystko aby chociaż 10% długu wyegzekwować o czym opisuje m.in. RZECZPOSPOLITA w swoim artykule „Sposób na przerwanie biegu przedawnienia”.

 

Reasumując, każdy kto otrzymał pozew, wyrok nakazowy, nakaz zapłaty lub zawiadomienie od komornika o egzekucji powinien niezwłocznie skonsultować się z dobrym prawnikiem, znającym się na prawie cywilnym, gospodarczym, postępowania cywilnego oraz egzekucji w postępowaniu administracyjnym (zachęcam do kontaktu z naszą Kancelarią 703603009) lub zapoznać się z normami prawa obejmującymi dany problem prawnym, zanim podejmie się próby :dogadania” z komornikiem lub windykacją. Co gorsza trzeba zachować, zazwyczaj terminu 7 dni od chwili otrzymania informacji (wezwania, wyroku, nakazu zapłaty..).

rady na długi

 

Wiele roszczeń jest przedawnionych (np. mandat za jazdę bez biletu przedawnia się po roku), jednak wierzyciel może Cię nakłaniać do podpisania ugody na mocy której uznasz dług i roszczenie się nie przedawni! Dlatego zanim cokolwiek podpiszesz skontaktuj się z prawnikiem.

Wystarczy zadzwonić na infolinię porad Kancelarii Prawnej, tel. 703603009

 Zapoznaj się z poradnikiem Kancelarii Prawnej:

Nakaz zapłaty za długi czynszowe rodziców

https://kancelariaprawna24h.pl/2018/03/przedawnienia-dlugow-nakazy-zaplaty/

Jak ustalić swoje długi? Skorzystaj z pomocy prawnej.

Nakaz zapłaty i wyrok uznający